Goed nieuws in de Miljoenennota: 15 miljoen euro extra voor podiumkunsten

0

Gisteren werd de Miljoenennota 2021 gepresenteerd, met daarin goed nieuws voor de theatersector. Er is namelijk besloten 15 miljoen euro extra uit te trekken aan het Fonds Podiumkunsten. Met dit geld subsidiëren zij theatergezelschappen en muziekensembles in het hele land.

Er zou tussen 2021 en 2024 al 21 miljoen euro per jaar naar het Fonds Podiumkunsten gaan. Dit was echter te weinig om alle aanvragen voor subsidies te honoreren. Het fonds kwam 15,8 miljoen euro tekort. Dat wordt dus bijna in zijn geheel aangevuld door de overheid.

Subsidies voor culturele organisaties

Al 78 culturele instellingen kregen subsidie toegekend van het fonds. Nog eens 71 instellingen die positief waren beoordeeld, vielen hiermee buiten de boot. Een deel van hen had zelfs al aangegeven dat zij zonder subsidie niet door zouden gaan. Onder de 71 instellingen vielen grotere gezelschappen als Orkater, Jazz Orchestra of the Concertgebouw en Dood Paard, maar ook kleinere en jongere gezelschappen als Urland en Nineties Productions.

Daarbij houdt het Fonds Podiumkunsten bij het beoordelen van aanvragen geen rekening met regionale spreiding. Daardoor gingen de meeste subsidies naar gezelschappen in de Randstad (54 procent ging naar Amsterdamse gezelschappen). Eerder dit jaar stuurden grote culturele organisaties als ITA en Nationale Opera & Ballet al een brandbrief naar de Tweede Kamer om hierover aan de bel te trekken. Nu er meer geld is, krijgen ook gezelschappen in kleinere regio’s subsidie.

2 miljoen voor cultuur in de regio

Naast de extra 15 miljoen trekt het kabinet 2 miljoen euro per jaar uit voor cultuur in de regio. Hiermee moeten zogeheten ‘witte plekken’ worden aangepakt, plekken in Nederland met minder culturele initiatieven. Dit geld gaat naar regio’s in Drenthe, Friesland, Flevoland, Zeeland, Overijssel en Limburg.

Belang van cultuur

De afgelopen jaren pleitte de cultuursector al voor meer investeringen in de kunsten. Dat dit nu gebeurt, is dan ook goed nieuws. Dit werd ook in de troonrede onderschreven: “Met een aanvullend pakket van bijna een half miljard euro voor kunst en cultuur onderstreept de regering het grote maatschappelijke belang van deze sector”.

Hoe het geld nu precies verdeeld gaat worden, is nog niet helemaal duidelijk. Er is nog 8 ton te weinig om alle aanvragen te honoreren. Of sommige gezelschappen toch net buiten de boot vallen of iedereen het met een klein beetje minder geld zal moeten doen, moet nog duidelijk worden.

Theater in coronatijd

Veel theatergezelschappen en culturele organisaties hebben het zwaar gekregen door de coronacrisis. De cultuursector is met een omzetverlies van 62 procent het hardst getroffen door corona. Naast meer financiële steun voor met name ongesubsidieerde instellingen, pleitte De Raad voor Cultuur eerder deze week dan ook voor een versoepeling van de coronamaatregelen voor de cultuursector waar dat mogelijk is.

Kijk voor leuke, mooie, grappige, ontroerende, muzikale voorstellingen in onze theateragenda.

Share.